Idź do

Pieniny Przyroda i Człowiek

tomy 1-15
„Pieniny – Przyroda i Człowiek” to nieregularnie ukazujące się czasopismo (od 2006 r. do 2018 r.) publikujące oryginalne prace z wielu dziedzin nauki i kultury związanych swym tematem z obszarem Pienin. Udostępnia swe łamy także wszelkim dyskusjom na ważkie problemy regionu. Krótkie streszczenia, opisy rycin i tabel w języku angielskim czynią zawarte tu informacje dostępnymi również dla czytelników zagranicznych.

Pieniny Przyroda i Człowiek. Monografie

od tomu XVI
Treść Monografii, podobnie jak tomów poprzednich, wypełniają prace poświęcone przyrodzie Pienin i człowiekowi związanemu z tym regionem. Większość zagadnień odnosi się do obszaru Pienińskiego Parku Narodowego i prowadzonych w ostatnich latach badań naukowych.

Pieniny Przyroda i Człowiek. Monografie XIX

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2023,
ISBN 978-83-7986-474-4

Pieniny Przyroda i Człowiek. Monografie XVIII

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2022,
ISBN 978-83-66602-64-9

Pozycja wyróżniona w 8. Międzynarodowym Konkursie „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH” w ramach 26. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie 26-29.X.2023 r.

Pieniny Przyroda i Człowiek. Monografie XVII

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2021,
ISBN 978-83-66602-26-7

Pozycja wyróżniona w 7. Międzynarodowym Konkursie „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH” w ramach 25. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie 27-30.X.2022

Pieniny Przyroda i Człowiek. Monografie XVI

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2020,
ISBN 978-83-66602-00-7

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 15

Pieniński Park Narodowy 2018, ISSN 1230-4751
Pozycja dostępna w punktach sprzedaży PPN

Pozycja wyróżniona w 6. Międzynarodowym Konkursie „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH” w ramach 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie 14-17.X.2021

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 14

Pieniński Park Narodowy 2016, ISSN 1230-4751
Pozycja dostępna w punktach sprzedaży PPN

Pozycja wyróżniona w 6. Międzynarodowym Konkursie „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH” w ramach 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie 14-17.X.2021

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 13

Pieniński Park Narodowy 2014, ISSN 1230-4751
Pozycja dostępna w punktach sprzedaży PPN

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 12

Pieniński Park Narodowy 2012, ISSN 1230-4751
Pozycja dostępna w punktach sprzedaży PPN

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 11

Pieniński Park Narodowy 2011, ISSN 1230-4751
Pozycja dostępna w punktach sprzedaży PPN

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 10

Pieniński Park Narodowy 2008, ISSN: 1230-4751
Pozycja dostępna w punktach sprzedaży PPN

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 9

Pieniński Park Narodowy 2006, ISSN: 1230-4751
Nakład wyczerpany

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 8

Pieniński Park Narodowy 2003, ISSN: 1230-4751
Nakład wyczerpany

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 7

Pieniński Park Narodowy 2002, ISSN: 1230-4751
Nakład wyczerpany

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 6

Pieniński Park Narodowy 1998, ISSN: 1230-4751
Pozycja dostępna w punktach sprzedaży PPN

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 5

Pieniński Park Narodowy 1997, ISSN: 1230-4751
Pozycja dostępna w punktach sprzedaży PPN

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 4

Pieniński Park Narodowy 1995, ISSN: 1230-4751
Nakład wyczerpany

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 3

Pieniński Park Narodowy 1995, ISSN: 1230-5751
Nakład wyczerpany

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 2

Pieniński Park Narodowy 1992, ISSN: 1230-5751
Nakład wyczerpany

Pieniny Przyroda i Człowiek - tom 1

Pieniński Park Narodowy 1992, ISSN: 1230-4751
Nakład wyczerpany