Idź do

Zapisz i zapamiętaj telefon ratunkowy w górach 985 lub 601 100 300

Najważniejsze, potencjalne zagrożenia w Pieninach:

żmije to fascynujące zwierzęta, ale ich ukąszenie może być niebezpieczne - unikaj kontaktu