Idź do

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

lata 2015-2017
 • "Ochrona gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykonanie przysługującego PPN prawa pierwokupu działki ewid. nr 6915/2, obszaru 0,1205 ha, położonej w miejscowości Krościenko n. D., gm. Krościenko n. D.” - umowa nr 518/2015/Wn06/OP-wk/D
lata 2014-2016
 • „Modernizacja i rozbudowa systemu informacji geograficznej w Pienińskim Parku Narodowym usprawniająca wdrożenie planu ochrony, monitoring zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń” - umowa dotacji nr 770/2014/Wn-50/OP-IN/D z dnia 14.11.2014 r.
lata 2014-2015
 • „Ochrona różnorodności biologicznej w Pienińskim Parku Narodowym” - umowa dotacji nr 721/2014/Wn 06/OP-WK/D
rok 2013
 • "Ochrona wybranych gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykup gruntów" - zakończenie projektu nr 727/2012/Wn-06/OP-WK/D
 • "Utrwalanie efektów ekologicznych z zakresu ochrony fauny w Pienińskim Parku Narodowym" - umowa dotacji nr 146/2013/Wn-06/OP-WK-EF/D
rok 2012
 • "Ochrona wybranych gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykup gruntów". - umowa dotacji z NFOŚiGW nr 727/2012/Wn-06/OP-WK/D
 • "Ochrona ekosystemów lądowych Pienińskiego Parku Narodowego w 2012 roku" - umowa dotacji z NFOŚiGW nr 436/2011/Wn-06/OP-WK/D
rok 2011
 • "Ochrona ekosystemów lądowych Pienińskiego Parku Narodowego w 2011 roku" - umowa dotacji z NFOŚiGW nr 159/2011/Wn-50/OP-WK/D
 • "Ochrona wybranych gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykup gruntów" - umowa dotacji z NFOŚiGW nr 138/2011/Wn-06/OP-WK/D
rok 2010
 • "Dostosowanie projektu planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2001-2020 do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego" - umowa dotacji nr 230/2008/Wn50/OP-IN/D z dnia 10 października 2008 r.
 • "Ochrona wybranych gatunków fauny i flory poprzez wykup gruntów" - umowa dotacji nr 317/2010/Wn-06/OP-WK/D
 • „Ochrona ekosystemów lądowych Pienińskiego Parku Narodowego w 2010 roku” - umowa dotacji z NFOŚiGW nr 318/2010/Wn-6/OP-WK/D
rok 2009
 • „Ochrona gatunków objętych dyrektywą siedliskową i dyrektywą ptasią poprzez wykup gruntów na rzecz Skarbu Państwa” - umowa dotacji nr 682/2009/Wn50/OP-WK/D
 • „Ochrona ekosystemów lądowych Pienińskiego parku narodowego w 2009 roku” - umowa dotacji z NFOŚiGW nr 280/2009/Wn-6/OP-WK/D.
 • "Ochrona fauny w Pienińskim Parku Narodowym w roku 2009" - umowa dotacji nr 279/2009/Wn50/OP-WK/D
 • "Dostosowanie projektu planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2001-2020 do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego" - umowa dotacji nr 230/2008/Wn50/OP-IN/D z dnia 10 października 2008 r.

Fundusz Leśny

 • Realizacja działań ochronnych i badań naukowych w Pienińskim Parku Narodowym w 2019 roku
 • Realizacja działań ochronnych i badań naukowych w Pienińskim Parku Narodowym w 2018 roku
 • Realizacja działań ochronnych i badań naukowych w Pienińskim Parku Narodowym w 2017 roku
 • Realizacja działań w Pienińskim Parku Narodowym w 2016 roku
 • Uszczegółowienie mapy gleb w ekosystemach leśnych Pienińskiego Parku Narodowego, część I
 • Wykonanie zabiegów hodowlano – ochronnych w ekosystemach leśnych Pienińskiego Parku Narodowego w ramach realizowanej przebudowy drzewostanów - realizacja zadania 2015 rok.
 • Wykonanie zabiegów hodowlano – ochronnych w ekosystemach leśnych Pienińskiego Parku Narodowego w ramach realizowanej przebudowy drzewostanów. - realizacja zadania 2014 rok.
 • Poprawa i utrzymanie stabilności i zdrowotności drzewostanów w Pienińskim Parku Narodowym poprzez kompleksowe wykonywanie zabiegów hodowlano – ochronnych w ekosystemach leśnych.
 • Odnowienie 373 powierzchni badawczych.
 • Długofalowe badania zmian zachodzących w zbiorowiskach leśnych w oparciu o zdjęcia fitosocjologiczne.
 • Rola parazytoidów i drapieżców owadów kambio- i ksylofagicznych żyjących na jodle pospolitej Abies alba Mill. oraz związanych z nią patogenów grzybowych w kształtowaniu się zdrowotności i zagrożenia drzewostanów jodłowych w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt POIŚ

”Modernizacja sal edukacyjno-konferencyjnych w dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku nad Dunajcem”

Projekt POIS.02.04.00-00-0001/16-00
Cel projektu:

Dostosowanie sal edukacyjno-konferencyjnych do współczesnych standardów przewidzianych dla tego typu obiektów, zapewniających odpowiedni poziom komfortu ich użytkowania.

W szczególności poprzez:

 • zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza bez strat ciepła, przy zachowaniu oszczędności energii,
 • stworzenie odpowiednich warunków cieplnych i akustycznych dla korzystających z sal,
 • wyposażenie sal w sprzęt audiowizualny nowej generacji, pozwalający na pełne wykorzystanie możliwości nowoczesnych urządzeń przenośnych i poprawiający jakość działań edukacyjnych
Całkowity koszt realizacji projektu: 886.800,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 616.871,35 zł

Czas realizacji właściwych prac remontowych w trakcie których sale edukacyjno-konferencyjne nie będą dostępne do użytku: czerwiec – październik 2017