Idź do

Szkolenie dla przewodników górskich pt. "Kapelusz to nie wszystko - tajemnicze życie grzybów."

szkolenie jest jednodniowe i bezpłatne
Szkolenia odbędą się 5, 6, 12, 13, 14 i 15 kwietnia. Zapisy zakończone.
W planie szkolenia:
Szkolenie będzie dotyczyło bioróżnorodności, badań i ekologii grzybów.

Rozpoczęcie szkolenia 9:00
  • część stacjonarna w Dyrekcji Pienińskiego PN - około 2 godziny
  • część terenowa na trasie Krościenko n.D. – przełęcz Szopka
  • test w Dyrekcji Pienińskiego PN*
Przewidywane zakończenie szkolenia 14:00

*Szkolenie zakończy się sprawdzianem wiadomości. Pozytywne zaliczenie sprawdzianu (testu) uprawnia do otrzymania upoważnienia Dyrektora Pienińskiego PN ważnego do końca maja 2025 r. do bezpłatnego zwiedzania Zamku Czorsztyn, wystawy przyrodniczej w Dyrekcji PPN oraz galerii widokowych Trzech Koron i Sokolicy.
UWAGA!
Do pisania testu zostaną dopuszczone jedynie osoby posiadające przy sobie identyfikator przewodnika górskiego. Testy, w których nie będzie uzupełnione pole do wpisania numeru identyfikatora, nie zostaną sprawdzone (nie będzie wydane upoważnienie).

Po odbyciu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu testu upoważnienia będzie można odbierać w punkcie informacyjnym na wystawie Pienińskiego PN. Istnieje możliwość przesłania upoważnień na wskazany adres. Uczestnicy zainteresowani takim rozwiązaniem powinni dostarczyć w dniu szkolenia zaadresowaną kopertę z naklejonym znaczkiem.