Idź do

Wystawa „Ekosystemy łąkowe i pastwiskowe Pienin”, makieta Pienin.

PAWILON EDUKACYJNY W CZORSZTYNIE

49.437599°N, 20.333145°E
otwarty w dniach:
1.05 – 30.06 w godz. 10.00 do 17.00 z wyjątkiem poniedziałków
1.07 – 31.08 w godz. 10.00 do 19.00
1.09 – 30.09 w godz. 10.00 do 16.00 z wyjątkiem poniedziałków
Zwiedzanie: wstęp wolny

Wystawa „Ekosystemy leśne Pienin” oraz makieta Pienin.

PAWILON EDUKACYJNY W SZCZAWNICY

49.418289°N, 20.456287°E
otwarty w dniach:
1.04 – 30.04 w godz 10.00 – 15.00 z wyjątkiem poniedziałków
1.05 – 30.06 w godz. 10.00 – 17.00 z wyjątkiem poniedziałków
1.07 – 31.08 w godz 10.00 – 19.00
1.09 – 31.10 w godz. 10.00 – 16.00 z wyjątkiem poniedziałków
Niedziela Wielkanocna - pawilon nieczynny
Część pawilonu nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (dostępny parter i toaleta).
Zwiedzanie: wstęp wolny

Wystawa „Ekosystemy naskalne Pienin” oraz wystawa etnograficzna ze zbiorów p. Stefanii Baszakowej, makieta Pienin, ogródek roślin pienińskich

PAWILON EDUKACYJNY W SROMOWCACH NIŻNYCH

49.402857°N, 20.410324°E
otwarty w dniach:
1.04 – 30.04 w godz. 10 do 15 z wyjątkiem poniedziałków
1.05 – 30.06 w godz. 10 do 17 z wyjątkiem poniedziałków
1.07 – 31.08 w godz. 10 do 19
1.09 – 31.10 w godz. 10 do 16 z wyjątkiem poniedziałków
Święta Wielkanocne - nieczynny
Pawilon nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Zwiedzanie: wstęp wolny

wystawa „Ekosystem Dunajca oraz historia flisactwa w Pieninach”

PAWILON EDUKACYJNY W SROMOWCACH WYŻNYCH - KĄTACH

49.406483°N, 20.367983°E
otwarty w dniach: 1.04 - 31.10 w godz. pracy kas przystani flisackiej
Pawilon nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Obok pawilonu restauracja.
Zwiedzanie: wstęp wolny