Idź do

Program edukacji Pienińskiego Parku Narodowego ulega ciągłym modyfikacjom i dostosowywaniem do współczesnych realiów.

W ramach edukacji czynnej obecnie prowadzone są następujące działania:

Szkolenia dla osób obsługujących zwiedzających Park:
  1. Szkolenia dla przewodników górskich (beskidzkich i tatrzańskich) to coroczne spotkanie obejmujące zagadnienia z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu Pienin oraz historii regionu. Spotkania składają się z prelekcji i wycieczki terenowej związanej z realizowanym w danym roku tematem. Po zaliczeniu testu kontrolnego z wiadomości przekazywanych podczas szkolenia, przewodnicy otrzymują upoważnienia dyrektora PPN. W zajęciach bierze udział około 250 przewodników.
  2. Szkolenia dla kandydatów na flisaków Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich to coroczne wycieczki dla przyszłych flisaków, podczas których uczestnikom przedstawiane są cele istnienia Pienińskiego PN, zagadnienia związane z bioróżnorodnością, ochroną przyrody, historią regionu oraz funkcjonowaniem Parku. Zajęcia prowadzone są dla dwóch roczników.
Zajęcia dla ludności czterech gmin pienińskich:
  1. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmują wycieczki na terenie Parku dla uczniów ze wszystkich szkół pienińskich, z klas V-VIII oraz klas ze szkół ponadpodstawowych z Krościenka i Niedzicy. W zajęciach uczestniczy corocznie około 1200 uczniów.
  2. Szkolenia dla nauczycieli obejmują coroczne, kilkugodzinne szkolenia na tematy z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu Pienin oraz historii regionu.
Inne działania edukacyjne: prowadzenie prelekcji i zajęć terenowych dla studentów kierunków przyrodniczych i turystycznych, pracowników innych parków narodowych i Lasów Państwowych, lokalnych przedszkoli i innych organizacji.
W ramach edukacji biernej Pieniński Park Narodowy posiada sieć pawilonów wystawowych przy głównych szlakach turystycznych (w Szczawnicy, Sromowcach Kątach, Sromowcach Niżnych i Czorsztynie) oraz główną wystawę przyrodniczą w Krościenku nad Dunajcem. Zadaniem każdej z wystaw jest zapoznanie turystów z przyrodą Pienin, zasadami jej ochrony, historią i tradycjami regionu pienińskiego, a także warunkami zwiedzania Parku. We wszystkich pawilonach działają punkty informacji turystycznej połączone ze sprzedażą folderów, map, przewodników i pamiątek oraz przygotowano różne  ekspozycje prezentujące walory przyrodnicze i kulturowe Pienińskiego PN. Na wystawie w Krościenku n. D. oraz w pawilonie w Szczawnicy organizowane są również wystawy czasowe.