Idź do
W 2024 roku, po raz kolejny organizujemy akcję Wolontariatu w Pienińskim Parku Narodowym. Poszukujemy Wolontariuszy do pracy w edukacji, przy utrzymaniu szlaków turystycznych, prac pielęgnacyjnych w szkółce leśnej i pomocy przy monitoringu flory i fauny. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w akcji pozwoli wolontariuszom poszerzyć wiedzę przyrodniczą, a także nabyć nowe doświadczenia i umiejętności.

Zadania dla wolontariuszy:

 1. Sprzątanie szlaków turystycznych, pomoc w obsłudze zwiedzających na Trzech Koronach, Sokolicy, Przełęczy Szopka oraz w pawilonach wystawowych PPN, prace przy utrzymaniu szlaków.
 2. Oprowadzanie po zamku w Czorsztynie, pomoc w obsłudze zwiedzających.
 3. Praca ze Strażą Parku - monitoring ruchu pontonowego i kajakowego w Przełomie Dunajca, pomoc w obsłudze zwiedzających na Trzech Koronach, udział w patrolach Straży Parku, sprzątanie szlaków.
 4. Uzupełnianie bazy GIS Pienińskiego Parku Narodowego.
 5. Prace w Dziale Ochrony Przyrody, sprzątanie szlaków.
 6. Prace w bibliotece PPN
Przyszłych Wolontariuszy szczególnie zapraszamy do wyboru zadań 1-3.
W sezonie turystycznym bardzo potrzebujemy pomocy przy obsłudze zwiedzających na szczytach, szlakach i na zamku w Czorsztynie, a pracy przy sprzątaniu szlaków niestety nigdy nie brakuje…

Terminy

 • 25 kwietnia – 8 maja (4 wolne miejsca)
 • 9 maja – 22 maja (4 wolne miejsca)
 • 23 maja – 5 czerwca (3 wolne miejsca)
 • 6 czerwca – 19 czerwca (3 wolne miejsca)
 • 20 czerwca – 3 lipca (2 wolne miejsca)
 • 4 lipca – 17 lipca (2 wolne miejsca)
 • 18 lipca – 31 lipca (4 wolne miejsca)
 • 1 sierpnia – 14 sierpnia (4 wolne miejsca)
 • 14 sierpnia – 28 sierpnia (3 wolne miejsca)
 • 29 sierpnia –  11 września (4 wolne miejsca)
 • 12 września – 25 września (3 wolne miejsca)
 • 26 września – 9 października (4 wolne miejsca)
Akcja trwa od 25 kwietnia do 9 października 2024 roku. Organizujemy turnusy dwutygodniowe. Istnieje możliwość wydłużenia lub skrócenia turnusu po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem, jednak pobyt nie może trwać krócej niż 1 tydzień. Przy każdym zadaniu podajemy terminy, na które można się zapisać. Jednorazowo możemy przyjąć 4 wolontariuszy na jeden turnus.

Ze względu na szkolenia planowane w pierwszym dniu turnusu nie ma możliwości późniejszego przyjazdu na dany turnus.
Wolontariuszom zapewniamy:
 • szkolenie BHP, prelekcję na temat PPN, szkolenie dotyczące wykonywanych czynności,
 • ubezpieczenie NNW,
 • zakwaterowanie na terenie Parku,
 • mapę Pienin, czapkę i dwie oznakowane koszulki (w przypadku turnusu krótszego niż dwa tygodnie  wolontariusz otrzymuje jedną koszulkę)
Nie zapewniamy:
 • wyżywienia,
 • w ramach Wolontariatu PPN nie wypełnia dzienniczków praktyk ani nie podpisuje umów o praktyki z uczelniami.
Uwaga!
 • w akcji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie
 • większość prac wykonywana jest w trudnym terenie górskim. Prosimy o zaopatrzenie się w obuwie górskie i odzież przeciwdeszczową
 • wolontariusze zobowiązani są do zwrotu w stanie niepogorszonym wypożyczonych na czas turnusu rowerów oraz narzędzi

Kontakt: Joanna Kozik

Koordynator Wolontariatu

Zadanie 1

Sprzątanie szlaków turystycznych, pomoc w obsłudze zwiedzających na Trzech Koronach, Sokolicy, Przełęczy Szopka oraz w pawilonach wystawowych PPN, prace przy utrzymaniu szlaków turystycznych.
Miejsce pracy: 
szlaki turystyczne, galerie widokowe na Trzech Koronach i Sokolicy, przełęcz Szopka, pawilony wystawowe PPN

Czynności: 
sprzątanie szlaków, pomoc przy regulacji ruchu turystycznego i pilnowanie porządku na szczytach, krótkie prelekcje na temat Pienin, omówienie panoramy widokowej, udzielanie informacji zwiedzającym, ankietowanie zwiedzających PPN, czyszczenie rowków odpływowych na szlakach,  odnawianie oznakowania szlaków, sprzątanie brzegu Dunajca, udział w festynach organizowanych w lokalnych miejscowościach, w czasie deszczowej pogody pomoc w obsłudze zwiedzających pawilony wystawowe i prace w biurze, pielęgnacja ogródka roślin pienińskich, prace porządkowe wokół dyrekcji PPN.
Podczas turnusu 14-28 sierpnia wolontariusze mogą być zaangażowani w monitoring natężenia ruchu samochodowego na terenie Parku, prowadzony w dniu 16 sierpnia.

Zakwaterowanie: pokoje gościnne w Krościenku n/D przy dyrekcji PPN lub pawilon wystawowy PPN w Szczawnicy, ul. Zyblikiewicza 1 (Droga Pienińska) 

Czas i rodzaj pracy: 
około 7 godzin dziennie, w godzinach wzmożonego ruchu turystycznego między 8.00 - 15.00, ze względu na duży ruch turystyczny w soboty i niedziele, praca konieczna także w weekendy i dni świąteczne (wówczas dni wolne do odebrania w tygodniu).

Wymagania: 
preferowane wykształcenie minimum średnie, odporność na stres, dobra kondycja fizyczna i orientacja w terenie, komunikatywność, asertywność, samodzielność, mile widziana znajomość języków obcych i uprawnienia przewodnickie, niezbędne wysokie buty na grubej podeszwie zabezpieczające staw skokowy.

Uwaga! 
Praca fizyczna w trudnym terenie górskim. Codzienny harmonogram jest uzgadniany każdego dnia rano, w zależności od pogody i aktualnych potrzeb.

Wolontariusze wykonujący ww. zadanie będą zobowiązani zapoznać się wcześniej z materiałami edukacyjnymi udostępnionymi przez PPN oraz informacjami ze strony internetowej www.pieninypn.pl. 
W przypadku deszczowej pogody przewidziana jest pomoc w obsłudze zwiedzających pawilony wystawowe PPN (informacja turystyczna, krótkie prelekcje i prace w biurze).
Termin: 25 kwietnia – 9 października

Terminy turnusów:
 • 25 kwietnia – 8 maja
 • 9 – 22 maja
 • 23 maja – 5 czerwca
 • 6 - 19 czerwca
 • 20 czerwca – 3 lipca
 • 4 – 17 lipca
 • 18 lipca – 31 lipca
 • 1 – 14 sierpnia
 • 14 – 28 sierpnia
 • 29 sierpnia  – 11 września
 • 12 – 25 września
 • 26 września – 9 października

Zadanie 2

Oprowadzanie po zamku w Czorsztynie, pomoc w obsłudze zwiedzających
Miejsce pracy: zamek Czorsztyn

Czynności: 
prelekcje dla zwiedzających zamek, udzielanie informacji turystycznej, pomoc w obsłudze zwiedzających, prace porządkowe, ankietowanie zwiedzających PPN, sprzątanie szlaku zielonego przy zamku w Czorsztynie.
Podczas turnusu 14-28 sierpnia wolontariusze mogą być zaangażowani w monitoring natężenia ruchu samochodowego na terenie Parku, prowadzony w dniu 16 sierpnia.

Zakwaterowanie: 
w budynku PPN przy szkółce leśnej w pobliżu wsi Hałuszowa lub w pokojach gościnnych w Krościenku nad Dunajcem

Czas i rodzaj pracy: 
oprowadzanie turystów po zamku, w tym prelekcje o historii i architekturze, udzielanie informacji, prace porządkowe, prace biurowe.
Czas pracy - około 8 godzin dziennie, (w tym dojście na miejsce pracy), w godzinach zwiedzania między 9.00 - 17.00, w czasie nasilenia ruchu turystycznego.
Ze względu na duży ruch turystyczny w soboty i niedziele, praca konieczna jest także w weekendy i dni świąteczne (wówczas dni wolne do odebrania w tygodniu).

Zakwaterowanie oddalone jest od miejsca pracy, dlatego konieczny jest własny transport. Dojazd z Hałuszowej do miejsca pracy około 5 km. Dojście pieszo szlakiem turystycznym – około 50 minut. Dojazd z Krościenka n/D około 10 km. 

Zaplanowano także udostępnienie mieszkania w Czorsztynie, w bezpośrednim sąsiedztwie zamku, które jest obecnie przygotowywane do przyjęcia wolontariuszy.

Wymagania: 
wykształcenie wyższe (absolwenci lub studenci kierunków: historia, historia sztuki, architektura, zapraszamy też pasjonatów i entuzjastów historii zamku w Czorsztynie), umiejętność wypowiadania się, mówienia do dużej grupy osób i zainteresowania słuchaczy. Mile widziana znajomość języka obcego.

Uwaga! 
Wolontariusze wykonujący ww. zadanie będą zobowiązani zapoznać się wcześniej z materiałami edukacyjnymi udostępnionymi przez PPN (folder Zamek w Czorsztynie) i informacjami ze strony internetowej www.pieninypn.pl. Zostaną także zapoznani z tematem prelekcji podczas odpowiedniego szkolenia
Termin: 25 kwietnia – 28 sierpnia

Terminy turnusów:
 • 25 kwietnia – 8 maja
 • 9 – 22 maja
 • 23 maja – 5 czerwca
 • 6 - 19 czerwca
 • 20 czerwca – 3 lipca
 • 4 – 17 lipca
 • 18 lipca – 31 lipca
 • 1 – 14 sierpnia
 • 14 – 28 sierpnia

Zadanie 3

Praca ze Strażą Parku - monitoring ruchu pontonowego i kajakowego w Przełomie Dunajca oraz ruchu pieszego na Drodze Pienińskiej, pomoc w obsłudze zwiedzających na Sokolicy i Trzech Koronach, udział w patrolach z funkcjonariuszami Straży Parku, sprzątanie szlaków
Miejsce pracy: Przełom Dunajca (Kacze) oraz teren PPN

Czynności:
badanie natężenia ruchu pontonowego i kajakowego oraz ruchu pieszego na Drodze Pienińskiej (rejestr, dokumentacja fotograficzna i wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego), udział w patrolach z funkcjonariuszami Straży Parku, pomoc w obsłudze zwiedzających na Sokolicy i Trzech Koronach, sprzątanie szlaków turystycznych, ankietowanie zwiedzających PPN.
 
Zakwaterowanie:
pokoje gościnne w Krościenku n/D. lub w pawilonie wystawowym PPN w Szczawnicy, ul. Zyblikiewicza 1 (Droga Pienińska)

Czas i rodzaj pracy:
praca w terenie, przez 5 dni w tygodniu (w tym weekendy i dni świąteczne - wówczas dni wolne do odebrania w tygodniu), około 8 godzin dziennie,
- monitoring ruchu turystycznego i digitalizacja danych - 4 dni,
- pomoc w obsłudze zwiedzających na Trzech Koronach i Sokolicy – 4 dni,
- patrol ze Strażą Parku - 1 dzień,
- szkolenie stanowiskowe i zakwaterowanie - 1 dzień
Podczas turnusu 14-28 sierpnia wolontariusze mogą być zaangażowani w monitoring natężenia ruchu samochodowego na terenie Parku, prowadzony w dniu 16 sierpnia.
 
Wymagania:
ogólna sprawność fizyczna, komunikatywność, samodzielność, mile widziana znajomość języków obcych.
Terminy: 25 kwietnia – 9 października

Terminy turnusów:
 • 25 kwietnia – 8 maja
 • 9 – 22 maja
 • 23 maja – 5 czerwca
 • 6 - 19 czerwca
 • 20 czerwca – 3 lipca
 • 4 – 17 lipca
 • 18 lipca – 31 lipca
 • 1 – 14 sierpnia
 • 14 – 28 sierpnia
 • 29 sierpnia  – 11 września
 • 12 – 25 września
 • 26 września – 9 października

Zadanie 4

Uzupełnianie bazy GIS Pienińskiego Parku Narodowego
Miejsce pracy: dyrekcja PPN w Krościenku nad Dunajcem, szlaki turystyczne na terenie PPN

Czynności:
 • uzupełnianie bazy GIS PPN (zadanie główne),
 • zapoznanie z działaniami ochronnymi prowadzonymi w dziale ochrony przyrody,
 • doraźny udział w monitoringu,
 • zbieranie śmieci na szlakach turystycznych,
 • prace biurowe
Zakwaterowanie:
pokoje gościnne PPN, przy dyrekcji Parku w Krościenku nad Dunajcem lub w pawilonie wystawowym PPN w Szczawnicy ul. Zyblikiewicza 1 (Droga Pienińska)

Czas pracy:
Głównie praca w biurze, około 7 godzin dziennie, między 8.00 - 16.00; w razie potrzeby praca także w weekend (wówczas dni wolne do odebrania w tygodniu).

Wymagania:
Umiejętność posługiwania się programem Arc Gis, skrupulatność, wykształcenie wyższe lub średnie, ogólna sprawność fizyczna, samodzielność
Termin: 25 kwietnia – 9 października

Terminy turnusów:
 • 25 kwietnia – 8 maja
 • 9 – 22 maja
 • 23 maja – 5 czerwca
 • 6 - 19 czerwca
 • 20 czerwca – 3 lipca
 • 4 – 17 lipca
 • 18 lipca – 31 lipca
 • 1 – 14 sierpnia
 • 14 – 28 sierpnia
 • 29 sierpnia  – 11 września
 • 12 – 25 września
 • 26 września – 9 października

Zadanie 5

Prace w Dziale Ochrony Przyrody, sprzątanie szlaków
Miejsce pracy:
szkółka leśna, cały Park w zależności od potrzeb

Czynności:
 • prace przy zabiegach związanych z ochroną ekosystemów nieleśnych (maj-sierpień),
 • prace przy zabiegach związanych z ochroną ekosystemów leśnych (maj – sierpień),
 • prace pielęgnacyjne w szkółce leśnej – pielenie sadzonek (maj – sierpień),
 • pomoc w wykonywaniu monitoringu przyrodniczego flory i fauny (czerwiec – sierpień) - praca  wykonywana sporadycznie, na zasadzie pomocy pracownikom parku,
 • pomoc w obsłudze ruchu turystycznego na szczycie Sokolicy, (maj – sierpień)
 • zbieranie śmieci na szlakach turystycznych (maj – sierpień)
 • czyszczenie i malowanie graniczników (maj - sierpień)
 • ankietowanie zwiedzających PPN (maj - sierpień)
Podczas turnusu 14-28 sierpnia wolontariusze mogą być zaangażowani w monitoring natężenia ruchu samochodowego na terenie Parku, prowadzony w dniu 16 sierpnia.

Zakwaterowanie:
pokoje gościnne przy dyrekcji PPN w Krościenku n/D. lub w budynku PPN przy szkółce leśnej w pobliżu wsi Hałuszowa

Czas pracy:
około 7 godzin dziennie, między 8.00 – 16.00, podczas monitoringu ruchu pojazdów w dniu 16 sierpnia 12 godzin (od 7.00 do 19.00), w razie potrzeby praca także w weekend (wówczas dni wolne do odebrania w tygodniu). Codzienny harmonogram prac ustalany jest każdego dnia rano.

Wymagania:
wykształcenie wyższe lub średnie, ogólna sprawność fizyczna, samodzielność
Termin: 25 kwietnia – 9 października

Terminy turnusów:
 • 25 kwietnia – 8 maja
 • 9 – 22 maja
 • 23 maja – 5 czerwca
 • 6 - 19 czerwca
 • 20 czerwca – 3 lipca
 • 4 – 17 lipca
 • 18 lipca – 31 lipca
 • 1 – 14 sierpnia
 • 14 – 28 sierpnia
 • 29 sierpnia  – 11 września
12 – 25 września
26 września – 9 października

Zadanie 6

Prace w bibliotece PPN
Miejsce pracy: Biblioteka w budynku dyrekcji PPN w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 107B

Czynności: 
Zadanie główne – prace w bibliotece (4-5 dni w tygodniu)
 • zgrywanie na twardy dysk płyt DVD.
 • przegląd zgranych materiałów wraz ze sporządzeniem notatki dotyczącej zawartości każdej zgranej płyty DVD.
 • przepisanie w programie Word opisów z kaset VHS
 • prace pomocnicze w bibliotece
Zadanie dodatkowe – dla osób chętnych: sprzątanie szlaków (1 dzień w tygodniu) 

Zakwaterowanie:
pokoje gościnne przy dyrekcji PPN w Krościenku nad Dunajcem

Czas pracy: 
praca w bibliotece 5 dni w tygodniu, 7 godzin dziennie (godz. 8.00 - 15.00), dla chętnych sprzątanie szlaków turystycznych 1 dzień w tygodniu.

Wymagania:
 • cierpliwość i dokładność w pracy
 • podstawowa znajomość programu Word
 • znajomość terenu, mile widziane opatrzenie w starych fotografiach i pocztówkach przedstawiających   Pieniny i pienińskie miejscowości.
zapraszamy wszystkich chętnych wolontariuszy, a szczególnie mieszkańców regionu pienińskiego
Termin: 25 kwietnia – 9 października

Terminy turnusów:
 • 25 kwietnia – 8 maja
 • 9 – 22 maja
 • 23 maja – 5 czerwca
 • 6 - 19 czerwca
 • 20 czerwca – 3 lipca
 • 4 – 17 lipca
 • 18 lipca – 31 lipca
 • 1 – 14 sierpnia
 • 14 – 28 sierpnia
 • 29 sierpnia  – 11 września
 • 12 – 25 września
 • 26 września – 9 października

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WOLONTARIAT

ZGŁOŚ SIĘ
zdjęcie ilustracyjne przedstawiające wolontariuszy przy malowaniu oznakowania szlaku na szczycie Sokolicy

zobacz więcej

poradnik wolontariusza
galeria