Idź do

Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane mają obowiązek zwiedzać Park wyłącznie pod opieką uprawnionych przewodników górskich.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz 1553):
Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. 2014, poz. 868) prawo do prowadzenia wycieczek po Pieninach mają wyłącznie uprawnieni przewodnicy beskidzcy oraz przewodnicy tatrzańscy.

Pieniński Park Narodowy nie prowadzi działalności przewodnickiej.

Odpłatne usługi przewodnickie świadczą niektórzy pracownicy PPN, posiadający uprawnienia przewodnickie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 • Małgorzata Braun - mgr ochrony środowiska, przewodnik beskidzki, tel: 509 532 487, gobra@o2.pl
 • Marcin Broźny - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki, ratownik GOPR tel: 501 355 713, jm.brozni@op.pl
 • Teresa Ciesielka - mgr biologii, przewodnik beskidzki; tel: 502 216 079,  teresaciesielka@interia.pl
 • Marek Majerczak - mgr sztuki, przewodnik beskidzki; tel: 609 730 171, idziemarek@op.pl
 • Anna Połtowicz - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki; tel: 694 989 703, ania_poltowicz@wp.pl
 • Ewelina Zając - mgr ochrony środowiska, przewodnik beskidzki uprawnienia do oprowadzania grup w j. angielskim (Certificate in Advanced English) tel; 691 500 922, ewelinazajac@onet.eu
 • Stanisław Złydaszyk - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki tel: 506 060 482, staszekzly@interia.pl
Pieniński Park Narodowy corocznie organizuje szkolenia rozszerzające wiedzę przewodników o Pieninach.
Uczestniczący w zajęciach przewodnicy tatrzańscy i beskidzcy posiadający uprawnienia do prowadzenia wycieczek po Pieninach otrzymują upoważnienia Dyrektora PPN zwalniające z opłat za udostępnienie wymienionych niżej obszarów i obiektów Pienińskiego PN:
 • ruiny zamku Czorsztyn,
 • wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku,
 • galeria widokowa na szczycie Trzech Koron,
 • galeria widokowa na szczycie Sokolicy,
 • szlak wodny w przełomie Dunajca.