Idź do

szlak wodny w przełomie Dunajca

Opłata pobierana w okresie od 1.04 do 31.10; w okresie 1.11 do 31.03 szlak zamknięty (zakaz spływów). Bilety na spływ tradycyjnymi łodziami flisackimi zawierają opłatę za udostępnienie szlaku wodnego w Pienińskim PN. Firma organizująca spływy pontonowe i kajakowe wykupuje bilety za udostępnienie szlaku wodnego dla wszystkich uczestników spływu. Turyści korzystający zarówno ze swojego sprzętu, jak i wypożyczonego na miejscu powinni zaopatrzyć się w bilety we własnym zakresie (dokładne informacje poniżej).
cena biletu
szlak wodny w przełomie Dunajca
6,00 zł
bilet normalny
szlak wodny w przełomie Dunajca
3,00 zł
bilet ulgowy
Bilety ulgowe przysługują:
 • uczniom szkół i studentom,
 • emerytom i rencistom,
 • osobie niepełnosprawnej oraz opiekunowi z osobą niepełnosprawną,
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny.
Opłat nie pobiera się od:
 • dzieci w wieku do 7 lat,
 • osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego na prowadzenie badań naukowych,
 • uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym, w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego,
 • zorganizowanych grup uczniów ze szkół uczestniczących w programie edukacji środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego,
 • uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Pieniński Park Narodowy,
 • mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko n.D., Łapsze Niżne, Szczawnica,
 • przewodników górskich, przeszkolonych w zakresie edukacji ekologicznej, posiadających upoważnienia dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego.
Opłaty pobierane są na podstawie art. 8e ust.1, art.12 ust. 3 i 4 oraz art.15 ust.1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098).
Komunikat
Wykupienie biletu za udostępnianie szlaku wodnego w przełomie Dunajca obowiązuje wszystkich turystów, korzystających z tej formy zwiedzania Parku, w tym uczestników zorganizowanych i indywidualnych spływów kajakowych i pontonowych. Brak ważnego dowodu wniesienia opłaty skutkuje koniecznością wykupienia biletu specjalnego w wysokości 3-krotnej wartości biletu należnego.
Komunikat
Bilety można kupić na przystani pontonowo­–kajakowej zlokalizowanej na terenach zielonych w Sromowcach Średnich (przysiółek Sromowiec Niżnych; przy ul. Nadwodniej), w kasach biletowych na przystaniach flisackich w Sromowcach Kątach i Sromowcach Niżnych lub w punkcie informacyjnym w Dyrekcji PPN w Krościenku n.D., ul. Jagiellońska 107 b.

Jak spłynąć Dunajcem?

Spływ tradycyjnymi łodziami flisackimi
początek spływu: Sromowce Wyżne-Kąty lub Sromowce Niżne
koniec spływu: Szczawnica lub Krościenko nad Dunajcem
informacje i cennik znajdują się na stronie flisacy.pl
*bilety zawierają opłatę za udostępnienie szlaku wodnego w Pienińskim PN.

Spływ pontonem lub kajakiem organizowany przez firmę/organizatora
początek spływu zaczyna się na przystani dla pontonów w Sromowcach Średnich (przysiółek S. Niżnych)
Komercyjne spływy pontonowe i kajakowe w przełomie Dunajca mogą organizować wyłącznie firmy posiadające zgodę PPN. Firmy współpracujące z PPN korzystają wyłącznie z oficjalnych przystani: początkowej w Sromowcach Średnich i dwóch końcowych: w Szczawnicy i w Krościenku. Nie rozpoczynają i nie kończą spływu w dzikim, niezagospodarowanym miejscu, nie wykorzystują też brzegów i przystani po słowackiej stronie.
*Firma organizująca spływ wykupuje bilety za udostępnienie szlaku wodnego dla wszystkich uczestników spływu.

Spływ własnym sprzętem pływającym
Sugerowany początek spływu to przystań dla pontonów w Sromowcach Średnich (przysiółek S. Niżnych). Przystań na mapach Google
*Turyści korzystający zarówno ze swojego sprzętu, jak i wypożyczonego na miejscu powinni zaopatrzyć się w bilety we własnym zakresie. Można je nabyć na trzech oficjalnych przystaniach początkowych: w Sromowcach Kątach i Sromowcach Niżnych (flisackie) oraz w Sromowcach Średnich (pontonowa). Ponadto bilety można zakupić w punkcie informacyjnym w Dyrekcji PPN w Krościenku.
W czasie, gdy ww. punkty sprzedaży biletów są nieczynne, dopuszcza się wniesienie opłaty przelewem na konto: 52 1130 1150 0012 1252 6520 0001.
Przy zakupie biletu należy podać datę oraz przedział czasowy rozpoczęcia spływu. Dokonując opłaty przelewem, należy w jego treści podać: imię i nazwisko / nazwę firmy organizującej spływ, datę i godzinę rozpoczęcia spływu oraz liczbę uczestników.

Straż Parku może przeprowadzać kontrole biletów zarówno w przełomie jak i na przystaniach. 

Pamiętaj, że na wielu odcinkach Dunajec ma charakter rzeki górskiej!
Przed przystąpieniem do spływu należy brać pod uwagę stan wody w Dunajcu oraz własne umiejętności.

Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
 • zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
 • zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;
 • użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
 • bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
Powyższe zasady bezpieczeństwa zostały określone w art. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2022, poz. 147)

Zasady panujące w przełomie Dunajca na obszarze Pienińskiego PN:
 • Przełom Dunajca udostępniony jest od 1 kwietnia do 31 października,
 • Zakaz spływów łodziami o napędzie motorowym,
 • Zakaz dobijania do brzegu,
 • Zakaz kąpieli i nurkowania,
 • Zakaz hałasowania,
 • Łodzie flisackie mają pierwszeństwo przed innym sprzętem pływającym.