Idź do

Trzy Korony i Sokolica - galerie widokowe

przedział czasowy
cena
20 kwietnia - 30 czerwca i 1 września - 15 listopada
8,00 zł
bilet normalny
20 kwietnia - 30 czerwca i 1 września - 15 listopada
4,00 zł
bilet ulgowy
1 lipca - 31 sierpnia
10,00 zł
bilet normalny
1 lipca - 31 sierpnia
5,00 zł
bilet ulgowy
Bilety ulgowe przysługują:
 • uczniom szkół i studentom,
 • emerytom i rencistom,
 • osobie niepełnosprawnej oraz opiekunowi z osobą niepełnosprawną,
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny.
Opłat nie pobiera się od:
 • dzieci w wieku do 7 lat,
 • osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego na prowadzenie badań naukowych,
 • uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym, w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego,
 • zorganizowanych grup uczniów ze szkół uczestniczących w programie edukacji środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego,
 • uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Pieniński Park Narodowy,
 • mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko n.D., Łapsze Niżne, Szczawnica,
 • przewodników górskich, przeszkolonych w zakresie edukacji ekologicznej, posiadających upoważnienia dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego.
Opłaty pobierane są na podstawie art. 8e ust.1, art.12 ust. 3 i 4 oraz art.15 ust.1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098).
Komunikat
Opłaty pobierane są w okresie od 20.04 do 15.11. Bilet (paragon) wykupiony na Trzech Koronach jest ważny w tym samym dniu na Sokolicy i odwrotnie. Nie uprawnia do wejścia na szczyt bez kolejki. W okresie 16.11 do 19.04 nie pobiera się opłat.