Idź do
Pieniński Park Narodowy prowadzi praktyki dla studentów kierunków przyrodniczych i technicznych. Ze względu na duże zainteresowanie praktykami i rozbudowaną akcję wolontariatu w każdym roku na praktyki przyjętych może zostać maksymalnie trzech studentów.

PPN współpracuje z kilkoma uczelniami, między innymi z Podhalańską Wyższą Szkołą Zawodową, z którą w 2011 roku zostało podpisane wieloletnie porozumienie.

Ważna współpraca prowadzona jest z Katedrą Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Studenci kierunku architektura krajobrazu wykonują m. in. analizy i studia przestrzenne, monitoring punktów i panoram widokowych. Wyniki ich prac są publikowane w wydawnictwach PPN.

Wskazówki dla chętnych do odbycia praktyk w Pienińskim Parku Narodowym

  1. Osoby zainteresowane praktyką w naszym Parku proszone są o przesłanie podania z prośbą o organizację praktyki w PPN. Podanie powinno zawierać informacje o kierunku studiów, charakterze praktyki (liczba godzin, ramowy program, tematyka zajęć) oraz dane kontaktowe studenta.
  2. Przed rozpoczęciem praktyk Uczelnia kierująca studenta na praktykę przesyła do Pienińskiego Parku Narodowego projekt porozumienia. Praktykę można rozpocząć po podpisaniu w/w dokumentu.
  3. Praktyki w PPN trwają od 5 do 20 dni roboczych, w terminach od 1 kwietnia do 30 września. Możliwe jest odbycie praktyki w innym terminie po wcześniejszych ustaleniach.
  4. Wyżywienie i zakwaterowanie studentów odbywa się we własnym zakresie.
  5. W razie pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z mgr Joanną Kozik, tel. (18) 2625601