Idź do
Plan ochrony
Zatwierdzony Plan Ochrony Pienińskiego Parku Narodowego (Dz. U. 2014 poz. 1010)
Zatwierdzony Plan Ochrony Pienińskiego Parku Narodowego (Dz. U. 2014 poz. 1010)
PDF - 1.40 MB
Podmiot udostępniający informację:
Pieniński Park Narodowy
Informację wytworzył:
Adam Rusek
Informację opublikował:
Adam Rusek
Czas publikacji:
14.12.2023 14:04:41
Prace nad Planem Ochrony
Informacje ogólne:
Na zlecenie Pienińskiego Parku Narodowego firma Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie opracowało projekt "Planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030". Zadanie finansowane było ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Pienińskim Parku Narodowym. Prace zostały zakończone w dniu 1.12.2010 r.
Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego - wersja z 19.12.2012 r., po uzgodnieniach międzyresortowych (zewnętrznych)
DOC - 5.27 MB
Podmiot udostępniający informację:
Pieniński Park Narodowy
Informację wytworzył:
Adam Rusek
Informację opublikował:
Adam Rusek
Czas publikacji:
14.12.2023 14:04:41
Projekt planu ochrony po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i po zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo Rady Gminy:
Mapa podziału powierzchniowego będąca załącznikiem do projektu Rozporządzenia
PDF - 3.28 MB
Podmiot udostępniający informację:
Pieniński Park Narodowy
Informację wytworzył:
Adam Rusek
Informację opublikował:
Adam Rusek
Czas publikacji:
14.12.2023 14:04:41
Informacja o opiniach złozonych przez Rady Gmin i sposobie oraz zakresie ich uwzględnienia.
PDF - 129.69 KB
Podmiot udostępniający informację:
Pieniński Park Narodowy
Informację wytworzył:
Adam Rusek
Informację opublikował:
Adam Rusek
Czas publikacji:
14.12.2023 14:04:41
Informacja o udziale społeczeństwa w opracowaniu projektu planu ochrony wraz z tym, w jaki sposób zostały wziete pod uwage i w jakim zakresie uwzględnione w planie ochrony uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
PDF - 466.86 KB
Podmiot udostępniający informację:
Pieniński Park Narodowy
Informację wytworzył:
Adam Rusek
Informację opublikował:
Adam Rusek
Czas publikacji:
14.12.2023 14:04:41
Uzasadnienie do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska
PDF - 104.58 KB
Podmiot udostępniający informację:
Pieniński Park Narodowy
Informację wytworzył:
Adam Rusek
Informację opublikował:
Adam Rusek
Czas publikacji:
14.12.2023 14:04:41
Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego - wersja z dnia 26.11.2010.
PDF - 4.13 MB
Podmiot udostępniający informację:
Pieniński Park Narodowy
Informację wytworzył:
Adam Rusek
Informację opublikował:
Adam Rusek
Czas publikacji:
14.12.2023 14:04:41
Liczba odwiedzin:
119
Podmiot udostępniający informację:
Pieniński Park Narodowy
Informację wytworzył:
System
Informację opublikował:
Adam Rusek
Data publikacji:
14.12.2023
Data pierwotnej publikacji:
22.11.2023 22:54:13
Data ostatniej modyfikacji:
14.12.2023 14:04:41
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
14.12.2023 14:04:41
Adam Rusek - Edycja artykułu
13.12.2023 12:09:40
Adam Rusek - Edycja artykułu
13.12.2023 11:47:59
Adam Rusek - Edycja artykułu
22.11.2023 22:54:50
System - Edycja artykułu
22.11.2023 22:54:13
System - Publikacja artykułu
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020