Idź do

Cena biletu na wystawę

wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku
3,00 zł
Opłat nie pobiera się od:
  • dzieci w wieku do 7 lat,
  • uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym, w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego,
  • zorganizowanych grup uczniów ze szkół uczestniczących w programie edukacji środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego,
  • uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Pieniński Park Narodowy
  • mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko n.D., Łapsze Niżne, Szczawnica,
  • przewodników górskich, przeszkolonych w zakresie edukacji ekologicznej, posiadających upoważnienia dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego,
  • posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
  • pracowników parków narodowych.
Komunikat
Pawilon nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.