Idź do

Jak spłynąć Dunajcem?

Spływ tradycyjnymi łodziami flisackimi
początek spływu: Sromowce Wyżne-Kąty lub Sromowce Niżne
koniec spływu: Szczawnica lub Krościenko nad Dunajcem
informacje i cennik znajdują się na stronie flisacy.pl
*bilety zawierają opłatę za udostępnienie szlaku wodnego w Pienińskim PN.

Spływ pontonem lub kajakiem organizowany przez firmę/organizatora
początek spływu zaczyna się na przystani dla pontonów w Sromowcach Średnich (przysiółek S. Niżnych)
Komercyjne spływy pontonowe i kajakowe w przełomie Dunajca mogą organizować wyłącznie firmy posiadające zgodę PPN. Firmy współpracujące z PPN korzystają wyłącznie z oficjalnych przystani: początkowej w Sromowcach Średnich i dwóch końcowych: w Szczawnicy i w Krościenku. Nie rozpoczynają i nie kończą spływu w dzikim, niezagospodarowanym miejscu, nie wykorzystują też brzegów i przystani po słowackiej stronie.
*Firma organizująca spływ wykupuje bilety za udostępnienie szlaku wodnego dla wszystkich uczestników spływu.

Spływ własnym sprzętem pływającym
Sugerowany początek spływu to przystań dla pontonów w Sromowcach Średnich (przysiółek S. Niżnych).
*Turyści korzystający zarówno ze swojego sprzętu, jak i wypożyczonego na miejscu powinni zaopatrzyć się w bilety we własnym zakresie. Można je nabyć na trzech oficjalnych przystaniach początkowych: w Sromowcach Kątach i Sromowcach Niżnych (flisackie) oraz w Sromowcach Średnich (pontonowa). Ponadto bilety można zakupić w punkcie informacyjnym w Dyrekcji PPN w Krościenku.
W czasie, gdy ww. punkty sprzedaży biletów są nieczynne, dopuszcza się wniesienie opłaty przelewem na konto: 52 1130 1150 0012 1252 6520 0001.
Przy zakupie biletu należy podać datę oraz przedział czasowy rozpoczęcia spływu. Dokonując opłaty przelewem, należy w jego treści podać: imię i nazwisko / nazwę firmy organizującej spływ, datę i godzinę rozpoczęcia spływu oraz liczbę uczestników.

Straż Parku może przeprowadzać kontrole biletów zarówno w przełomie jak i na przystaniach. 

Pamiętaj, że na wielu odcinkach Dunajec ma charakter rzeki górskiej!
Przed przystąpieniem do spływu należy brać pod uwagę stan wody w Dunajcu oraz własne umiejętności.

Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  • zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
  • zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;
  • użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
  • bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
Powyższe zasady bezpieczeństwa zostały określone w art. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2022, poz. 147)

Zasady panujące w przełomie Dunajca na obszarze Pienińskiego PN:
  • Przełom Dunajca udostępniony jest od 1 kwietnia do 31 października,
  • Zakaz spływów łodziami o napędzie motorowym,
  • Zakaz dobijania do brzegu,
  • Zakaz kąpieli i nurkowania,
  • Zakaz hałasowania,
  • Łodzie flisackie mają pierwszeństwo przed innym sprzętem pływającym.
Zobacz regulamin zwiedzania
Zobacz informacje o biletach