Idź do

Ruiny Zamku Czorsztyn

cena biletu
ruiny Zamku Czorsztyn
10,00 zł
bilet normalny
ruiny Zamku Czorsztyn
5,00 zł
bilet ulgowy
Bilety ulgowe przysługują:
 • uczniom szkół i studentom,
 • emerytom i rencistom,
 • osobie niepełnosprawnej oraz opiekunowi z osobą niepełnosprawną,
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny.
Opłat nie pobiera się od:
 • dzieci w wieku do 7 lat,
 • osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego na prowadzenie badań naukowych,
 • uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym,
 • w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego,
 • zorganizowanych grup uczniów ze szkół uczestniczących w programie edukacji środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego,
 • uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Pieniński Park Narodowy
 • mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko n.D., Łapsze Niżne, Szczawnica,
 • przewodników górskich, przeszkolonych w zakresie edukacji ekologicznej, posiadających upoważnienia dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego.
Opłaty pobierane są na podstawie art. 8e ust.1, art.12 ust. 3 i 4 oraz art.15 ust.1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098).
Komunikat
Bilety do zamku sprzedawane są na bieżąco, kasa nie prowadzi rezerwacji ani przedsprzedaży. Pieniński PN nie świadczy usług przewodnickich dla osób zwiedzających zamek. Brak ważnego dowodu wniesienia opłaty skutkuje koniecznością wykupienia biletu specjalnego w wysokości 3-krotnej wartości biletu należnego.